GARANCIJA
Suzuki Motor Corporation garantuje da je svako novo Suzuki vozilo proizvedeno prema najvišim proizvođačkim standardima sa izuzetnom pouzdanošću i kvalitetom.

GARANCIJA ZA AUTOMOBILE
Garantni rok za automobile traje 36 meseci ili do pređenih 100.000km (u zavisnosti od toga šte pre istekne). Svi kupci Suzuki automobila imaju na raspolaganju i besplatnu uslugu Suzuki Asistencije u okvirima definisane garancije. Ona podrazumeva pomoć na putu na teritoriji Srbije u slučaju takvog kvara zbog koga se ne može nastaviti vožnja, spada u obaveze nastale po garanciji, a realizuje se besplatnim pozivom na broj 011/333-11-80. Usluga se ostvaruje u saradnji sa Auto Moto Savezom Srbije i dostupna je 24 sata.

Garantni rok na karoseriju vozila (korozija limova s unutrašnje strane prema spolja) iznosi 12 godina.

GARANCIJA ZA MOTOCIKLE
Garantni rok za motocikle traje 24 meseca ili do pređenih 15.000 km (u zavisnosti od toga šte pre istekne).

PREDUSLOVI ZA ISPUNJENJE PRAVA GARANTNOG ROKA
Preduslovi za ispunjenje prava garantnog roka pre svega su redovno održavanje vozila prema propisanim fabričkim intervalima u ovlašćenom servisu kao i ispravno korišćenje vozila o čemu svaki kupac dobija edukacija od osoblja kompanije EURO SUMAR DOO prilikom isporuke vozila (uz svako vozilo dodeljuje se uputstvo za rukovanje i održavanje koje je kupac u obavezo da izuči kako bi se detaljno upoznao sa pravilnim korišćenjem vozila).