26.10.2009 | Akcija - Kasko gratis
Poštovani kupci,

obaveštavamo Vas da je preduzeće Euro Sumar doo, zvanični uvoznik, distributer i serviser Suzuki vozila, pokrenulo još jednu zanimljivu akciju.
U saradnji sa Uniqa osiguranjem, kupcima naših vozila će u cenu vozila biti uključena i polisa kasko osiguranja.

Pogodnost važi za sve modele automobila iz naše ponude bez obzira na način plaćanja do 31.12.2009.

U pitanju je polisa u trajanju od godinu dana, Paket Ekskluziv - Tip A+.

PAKET EKSLUZIV - TIP A+ pokriva rizike havarije, prirodne nepogode i krañe sa proširenim važenjem na geografskoj teritoriji Evrope i dodatnu uslugu-pomoć na putu 24 časa.

AUTO KASKO 24 PLUS uz kasko polisu uključuje oganizaciju pomoći i pokrivanje troškova:
  1. Popravke na licu mesta u slučaju manjeg kvara
  2. Dostave goriva u slučaju nestanka istog
  3. Rroškova u slučaju gubitka ili oštećenje ključeva automobila
  4. Troškova vuče (šlepovanje vozila) u slučaju kvara
  5. Troškovi prenoćišta za lica koja su putovala vozilom koje je ostalo u kvaru ili je oštećeno
  6. Troškova prevoza do odredišta, odnosno povratka lica, koja su putovala vozilom, u mesto prebivališta, u slučaju većeg kvara
  7. Obezbeđivanje rezervnih delova u slučaju većeg kvara
  8. Obezbeđivanje povratka oštećenog vozila
U slučaju aktiviranja usluge pomoći na putu za klijente je 24 časa dnevno 365 dana u godini otvorena linija centra za pomoć.Aktiviranje pomoći na putu ne smatra se prijavljenom štetom kod kasko osiguranja.

U toku jedne godine klijent ima pravo da aktivira četiri usluge pomoći na putu.

Sagledavajući potrebe klijenata, došli smo do zaključka da investiranje u nova vozila mora biti podržano i na ovaj način.

Dobrodošli u Suzuki. Euro Sumar Tim