24.02.2017 | PREDSAJAMSKA AKCIJA - GRATIS KASKO OSIGURANJE ZA PRVU GODINU


PREDSAJAMSKA AKCIJA
Gratis kasko osiguranje za prvu godinu, za fizička lica. Polisa je važeća na teritoriji cele Evrope i uključuje: obezbeđenje od krađe, obezbeđenje od elementarnih nepogoda, obezbeđenje od bilo koje vrste oštećenja i asistenciju na putu. Akcija se sprovodi u saradnji sa UNIQA osiguravajućom kućom.